2016 IAME European Open

Photos courtesy of Chris Walker (Kartpix)